Regulamin

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez osoby indywidualne (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym znajdującym się w domenie poorchat.net (zwanym dalej "Serwisem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. Operatorem serwisu jest Bartosz Szulc (zwany w dalszej części "Administratorem").

1.3. Serwis działa na zasadzie udostępniania użytkownikom czatu, na którym mogą założyć swój kanał (zwany w dalszej części "Czatem").

1.4. Kontakt z Administratorem serwisu i pomocą techniczną możliwy jest przez formularz kontaktowy (zwany w dalszej części "Supportem").

2.1. Kanał to zbiór jednego lub więcej użytkowników, którzy otrzymują wiadomości adresowane do tego kanału.

2.2. Właściciel Kanału to osoba, która założyła kanał Czatu i udostępnia go innym użytkownikom do dyskusji.

2.3. Kanał może zostać założony przez każdego Użytkownika, ale dodatkowe usługi t.j. możliwość zakupu Subskrypcji na tym kanale przez innych Użytkowników muszą zostać uruchomione przez Administratora dla danego Kanału.

2.4. Ramka to wydzielony fragment serwisu internetowego (iframe) do wyświetlania Kanału Czatu.

2.4.1. Kanał w postaci Ramki może zostać umieszczony na wybranej stronie internetowej Właściciela Kanału.

3.1. Na stronie internetowej Właściciela Kanału zostaje umieszczony odnośnik do strony z wyborem metody płatności za Subskrypcję, który przekierowuje zainteresowanego do domeny poorchat.net gdzie może uiścić opłatę.

3.2. Strona internetowa z wyborem metody płatności wyświetla nazwę kanału oraz korzyści jakie uzyskuje kupujący po dokonaniu płatności.

3.2.1. Subskrypcja pozwala na korzystanie z korzyści omawianych na stronie z wyborem metody płatności.

3.2.2. Korzyści mogą zmienić się w każdej chwili, w zależności od dostępności.

3.3. Użytkownik wykupuje Subskrypcję za pomocą dostępnych w Serwisie form płatności. Po dokonaniu zakupu w określonym przez Serwis czasie automatycznie uruchamiana jest Subskrypcja dla danego Użytkownika.

3.4. Użytkownik nie może dokonać zwrotu lub wymiany zakupionej subskrypcji.

3.5.1. Ban lub wyrzucenie z Czatu przez moderatora Kanału nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy za Subskrypcję.

3.5.2. Mogą wystąpić problemy po stronie Serwisu w trakcie przyjmowania płatności, w takim wypadku prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną (Supportem).

3.6. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek niedogodności związane z czasem realizacji płatności. Reklamacje w takim wypadku należy kierować do pośrednika, który przekazuje płatność do Serwisu.

3.7. Płatności za usługi przyjmowane są przez firmię CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Rejtana 20, Polska.

Pomoc techniczna i reklamacje Poorchat | Reklamacje CashBill